Logo Ekvastra

Geet, Subhashita, AmrutVachan and Bodhkatha

User Tools


geet:nagendraharaye

नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय

नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय ॥१॥

मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय, नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।
मन्दारमुख्यबहुपुष्पसुपूजिताय, तस्मै 'म' कार महिताय नमः शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द, सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय ।
श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥३॥

वशिष्ठकुम्भोदभवगौतमार्य, मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।
चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय, तस्मै 'व्' काराय नमः शिवाय ॥४॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय ।
दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय ॥५॥

IAST transliteration

nāgendra hārāya trilocanāya, bhasmāṃgarāgāya maheśvarāya ।
nityāya śuddhāya digambarāya, tasmai 'na' kārāya namaḥ śivāya ॥1॥

mandākinī salilacandanacarcitāya, nandīśvarapramathanāthamaheśvarāya ।
mandāramukhyabahupuṣpasupūjitāya, tasmai 'ma' kāra mahitāya namaḥ śivāya ॥2॥

śivāya gaurīvadanābjavṛnda, sūryāya dakṣadhvaranāśakāya ।
śrīnīlakaṃṭhāya vṛṣadhvajāya, tasmai 'śi' kārāya namaḥ śivāya ॥3॥

vaśiṣṭhakumbhodabhavagautamārya, munīndradevārcitaśekharāya ।
caṃdrārkavaiśvānaralocanāya, tasmai 'v' kārāya namaḥ śivāya ॥4॥

yakṣasvarūpāya jaṭādharāya, pinākahastāya sanātanāya ।
divyāya devāya digambarāya, tasmai 'ya' kārāya namaḥ śivāya ॥5॥